Tilbage til symptomer

Nakkemerter

Nakkesmerter defineres som smerter mellem nederste kraniekant og den øverste del af skulderpartiet. Smerterne trækker ofte ud til skulderen og der kan opleves yderligere symptomer ud i armen som smerte, prikken og stikken eller sovende fornemmelse.
Mange mennesker oplever at have smerter i nakke- og skulder-området. I en overvejende del af tilfældene kan der ikke stilles en præcis diagnose, andet end at smerterne eller symptomerne kaldes funktionsbetingede. I de resterende tilfælde kan der være tale om mere alvorlige tilfælde som discusprolaps, knogleskørhed, følge af skoliose, infektion i bruskskiverne eller piskesmæld. 

Nakken er opbygget af 7 hvirvler med tilhørende bruskskiver, muskler, nerver og ledbånd. Nakke- og halsmusklerne har til opgave at bære hovedet, beskytte rygmarven og fordele nervetråde videre ud i kroppen, f.eks. til armene. Der er en stor bevægelighed i nakken og pga. den forholdsvis spinkle opbygning, er denne del af hvirvelsøjlen ofte udsat for overbelastningsskader. Der skelnes mellem akut opståede smerter, og mere kroniske smerter, som forårsager symptomer i længere tid.

Ved akut opståede nakkesmerter som hold i nakken, facetsyndrom og myoser opleves disse smerter ofte som en pludselig eller tiltagende stivhed i nakken. Risikoen for akutte nakkesmerter kan øges hvis man udsættes for træk og kulde, hvis man har ensidigt arbejde med armene over hovedet eller man f.eks. arbejder meget ved computer.
Ved akutte nakkesmerter opleves som nævnt stivhed og eventuelt skævhed i nakken. Hovedet kan enddog være fastlåst. Der kan være symptomer ned i brystryggen, ud i skulderen, ud i armene og helt ud i fingrene. Derudover kan nakkeholdet medfølge hovedpine, svimmelhed, eller ændret følsomhed. Behandling af nakke- og skulder-området kan ofte og effektivt afhjælpe problemet.

Kroniske nakkesmerter defineres som smerter af over 3 måneders varighed. Efterhånden bliver det sværere og sværere at slippe af med smerterne og man oplever i lange perioder nakken bevægelseshæmmet og smertefuld. Ved disse tilstande kan det være nødvendigt med et længere behandlingsforløb, hvor hver behandling afpasses efter den enkelte.webdesign: BITSCH and pieces