Tilbage til symptomer

Muskelsmerter

Muskelspændinger eller myoser er utroligt hyppige. En stor del af disse symptomer skyldes som oftest muskelspændinger.
Muskelspændinger kan komme af flere forskellige årsager. De hyppigste årsager er overbelastning af muskulaturen, der f.eks. forekommer ved hård eller uvant træning, eller ved mange monotone bevægelser i daglig dagen, i forbindelse med arbejde eller fritid.  

Hæmmet bevægelse i ryggens led forårsager altid muskelspændinger. Disse muskelspændinger opstår ofte pga. smerter fra led vedrørende det belastede område. Der kan dog også være andre årsager til muskelspændinger. Rygskævheder som f.eks. skoliose kan skabe et skævt træk i musklerne, hvor disse overbelastes langsomt med efterfølgende spændinger.

For at kunne behandle muskelspændinger er det vigtigt at fastlægge årsagen til disse. I nogen tilfælde kan muskelspændinger skabe udstrålende smerter og spændinger. I nakke og skulderregionen kan f.eks. forårsage hovedpine, mens spændinger i balleregionen kan skabe smerter i baglåret. Disse udstrålende smerter kan skyldes spændinger, der genere nervepunkter i musklerne. Når musklerne bliver hårde og spændte irriteres disse nervepunkter og smerten overføres således til et nærtliggende område.

Træning styrker muskulaturen og øger smertetærsklen, hvorved tilstanden ofte bedres. Hos nogen kan strækøvelser og udspænding afhjælpe og hos andre kan strækøvelser gøre symptomerne værre. Grundig afspændende behandling vil generelt hurtigt og effektivt lindre symptomerne.webdesign: BITSCH and pieces