Tilbage til symptomer

Lændemerter

Ved lændesmerter opleves smerter i den nederste del af ryggen. Smerterne strækker sig typisk i et bånd tværs over lænden og kan provokeres ved bevægelse. Der kan ofte være en fornemmelse af udstråling til baglår, stivhed eller fastlåsthed i lænderegionen, med jagende eller vedblivende smerter ved bevægelse eller siddende stilling. Der skelnes mellem akut opståede smerter og mere kroniske smerter.

Akut opståede lændesmerter som hold i ryggen, hekseskud eller facet syndrom, kommer typisk efter en pludselig overbelastning. Dette kan være i forbindelse med et løft eller en uhensigtsmæssig foroverbøjning og/eller drejning af overkroppen. Sådanne lændesmerter kan ofte være kraftige, og forårsage at man kan blive stærkt bevægelseshæmmet. I siddende stilling forværres smerterne oftes, mens det kan opleves som en lettelse at bevæge sig forsigtigt rundt, kombineret med hvileperioder liggende på ryggen, hvor lænden helt aflastes.

Anbefalinger ved akut opståede lændesmerter består i at holde sig i gang og bevæge sig til smertegrænsen. Undgå længere tids sengeleje. Køl området med is ca. 15-20 minutter, dette for at aktivere blodgennemstrømning samt lindre dine smerter. Behandling kan afhjælpe smerterne hurtigere.

Kroniske lændesmerter defineres som vedvarende smerter i længere end 3 måneder. Der er her ofte tale om personer, som gennem tiden har haft adskillige tilfælde af akut opståede lændesmerter. Efterhånden bliver det sværere og sværere at slippe af med smerterne, og man oplever i lange perioder smerter i lænderyggen. 

Til kroniske lændesmerter gælder de samme anbefalinger, som ved akut opståede lændesmerter, her anbefaler vi dog et længere behandlingsforløb, hvor forløb og længde tilrettelægges individuelt efter de enkeltes behov. webdesign: BITSCH and pieces