Tilbage til behandlinger

Kostvejledning

Kostvejledningen er personlig og tilrettelægges efter den enkeltes forudsætninger og kendskab til kost og ernæring.Der tages udgangspunkt i vante kostvaner, som ses i forhold til de 8 kostråd, med fokus på sundhed og sundhedsfremme.

Målet er ændring af kostvaner og vægttab, eller sundere livsstil.

Under kostvejledning tilbydes:

• Gennemgang af de 8 kostråd
• Udregning af BMI og personligt energibehov
• Vejning med krops analyse (vand-, fedt-, knogle- og muskel-masse)
• Undervisning i kost og ernæring
• Vejledning i ændring af kostvaner
• Personlig motivationssamtalewebdesign: BITSCH and pieces